Hello , untuk anda mencuba Demo Live ini dengan lebih sempurna dan anda dapat lihat sepenuh fungsinya anda diminta setup sedikit detail.

Email:
Pastikan guna email yang betul,untuk membolehkan anda terima email tempahan dan dapat lihat fungsi sepenuhnya
Password:
guna saja password yang mudah anda guna sperti 12345 dan lain-lain
Ip Address : 18.206.48.243
Peringatan : Anda boleh tambah/ubah dan segalanya untuk melihat perubahan pada ruangan muka depan untuk main web